Termékek Menü

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat az eszterkrem.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a eszterkrem.hu oldalon található hivatkozás vezet.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-130570/2017

 

Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (Bárdos Eszter, egyéni vállalkozó), valamint a Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szolgáltató a bekért adatokat szolgáltatásai megfelelő működése, illetve a Felhasználói élmény érdekében kéri be. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

 

Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára semmilyen más esetben nem.

 

Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatások céljából használja fel.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kérvényezheti az eszter.bardos @ eszterkrem.  hu e-mail címen. A végleges törlésre ezt követő 14 munkanapon belül kerül sor.